Panel používateľa

Odstúpenie od zmluvy

blank
  • Previous
  • Ďalší

1. Poučenie o odstúpení od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy (objednávky) bez uvedenie dôvodu do 14 dní.

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Lehota na odstúpenie uplynie po 14 dňoch odo dňa doručenia posledného dielca / tovaru k Vám alebo Vami určenej tretej osobe.

Pri uplatnení práva na odstúpenie nás prosím čo najskôr informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením o odstúpení a to napríklad pomocou vzorového dokumentu, ktorý si môžete stiahnuť z našej stránky. Informovať nás môžete prostredníctvom nasledujúcich kontaktov: Telefón: 038/537 3752, Mobil: 0902054779, E-mail: info@odbojna.sk

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy a doručení kompletného tovaru Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, hlavne kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní prevodom na účet určený kupujúcim.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

3. Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy

Tovar, od ktorého chcete odstúpiť nám zašlite na adresu: Obchodný dom Bojná, Bojná 657, 956 01 Bojná a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Prosím berte na vedomie, že podľa §7, ods.6, písmeno i.) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil alebo mu bol elektronickým spôsobom sprístupnený. Tatiež satelitné karty predávané v ochrannom obale. Otvorením satelitnej karty vyjadrujete súhlas so Všeobecnými podmienkami poskytovania služby Skylink alebo Freesat. Pri zakúpení satelitného kompletu nie je možné vrátiť satelitnú parabolu a koaxiálny kábel pokiaľ už boli namontované.

4. Odstúpenie od zmluvy pri splátkovom predaji Quatro

V prípade že ste tovar nakupovali na splátky cez Quatro vypíšete formulár Odstúpenie od zmluvy a spolu s tovarom pošlete k nám na našu adresu: Obchodný dom Bojná, Alena Gogová, Bojná 657, 956 01 Bojná. Po fyzickom prijatí tovaru a skontrolovaní funkčnosti tovaru, Vám bude následne zrušená splátková zmluva Quatro.
Bude vytvorený doklad o zrušení splátkovej zmluvy Quatro. Tento doklad Vám bude poslaný na Váš email.
Doklad si 3x vytlačíte podpíšete a pošlete všetky tri kópie na našu adresu: Obchodný dom Bojná, Alena Gogová, Bojná 657, 956 01 Bojná
Po prijatí podpísaného dokladu o zrušení splátkovej zmluvy Quatro doklad podpíše predajca (Obchodný dom Bojná-Alena Gogová).
Podpísaný doklad 1x zostáva predajcovi (Obchodný dom Bojná-Alena Gogová), 1x bude poslaný do splátkovej spoločnosti Quatro, 1x bude poslaný naspäť zákazníkovi. V prípade že ste za tovar platili akontáciu, akontácia bude vráte na účet zákazníka.

Zároveň je potrebné upozorniť, že právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká automaticky, ale len v dohodnutých alebo zákonom stanovených prípadoch. Jedným z takýchto prípadov je právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní, ktoré vzniká, keď spotrebiteľ nakupuje tovar alebo služby cez internet.

Ak spotrebiteľ zakúpi tovar v kamennej predajni, právo na odstúpenie od zmluvy mu nevznikne. Ak spotrebiteľ zakúpi tovar cez eshop a v kamennej predajni si ho iba prevezme, právo na odstúpenie od zmluvy mu naopak vznikne.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemá ani podnikateľ, napr. SZČO, ktorý v eshope zakúpi tovar "na IČO".

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy (formulár na stiahnutie)

PL.Music

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete tu.